How to talk about ENTERTAINMENT in Vietnamese
 • Could you pass me the remote control? Bạn có thể chuyển cho tôi điều khiển từ xa được không?
  • remote: từ xa
  • control: điều khiển
  • pass me: chuyển cho tôi, đưa cho tôi
  • pass the exam: đậu / đỗ / qua kỳ thi
   • She passed the exam: cô ấy đã đậu kỳ thi rồi; cô ấy thi qua (thi đậu) rồi (more natural)
 • Do you want a game of chess / cards? Bạn có muốn chơi cờ / chơi bài không?
  • game of chess: chơi cờ
  • game of cards: chơi bài
 • Do you want me to put the TV on? Bạn có muốn tôi bật tivi lên không?
  • put the TV on: bật tivi lên
  • put the TV off: tắt tivi đi
 • Do you want to watch a film? Bạn có muốn xem một bộ phim không?
  • watch: xem
 • Do you like to watch TV? Bạn có thích xem tivi không?
 • Is there anything good on TV? Có gì hay trên TV không?
 • Is there anything good on television tonight? Có gì hay trên tivi tối nay không?
 • Do you like watching football matchs on TV? Bạn có thích xem bóng đá trên tivi không?
  • football: bóng đá
  • football match: trận bóng đá
 • It was a draw: Đó là một trận hòa
  • lose: thua
  • win: thắng
  • They drew one-one: họ đã hòa một - một
 • At the end of the game, the score was 3-1: cuối trận đấu, tỷ số là 3-1
  • tỷ số, điểm số: score
  • the end of the game: cuối trận đấu
 • What's the score? Điểm số thế nào? Tỷ số thế nào?
 • There's a good film on later: Có một bộ phim hay sau đó
  • good film: bộ phim hay
  • later: sau đó
 • What time's the match on? Trận đấu diễn ra lúc mấy giờ?
 • Who won? Người chiến thắng? Ai đã chiến thắng?
 • Who's playing? Ai đang chơi?
 • Who's winning? Ai đang thắng?

Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago
1 Replies
1 replies
entertainment: giải trí
entertainment industry: ngành công nghiệp giải trí
Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago