How to say COMPLAIN in Vietnamese?
 •  Bạn nghĩ gì khi nghe từ "phàn nàn"?
  • What springs to mind when you hear the word "complain"?
 • Bạn có phải là người hay phàn nàn không?
  • Are you a complainer?
 • Bạn thường phàn nàn với ai? 
  • Who do you usually complain to?
 • Bạn có những khiếu nại gì vào lúc này?
  • What complaints do you have at the moment?
 • Bạn đã bao giờ phàn nàn trong nhà hàng, khách sạn, máy bay hoặc tàu hỏa chưa?
  • Have you ever complained in a restaurant, hotel, airplane or train?
 • Mọi người thường phàn nàn với bạn như thế nào?
  • How often do people complain to you?
 • Mọi người thường phàn nàn về bạn như thế nào?
  • How often do people complain about you?
 • Bạn có phàn nàn gì về tiếng Việt không?
  • Do you have any complaints about Vietnamese?
 • Phàn nàn lớn nhất của bạn về bạn bè là gì?
  • What are your biggest complaints about your friends?
  • or phàn nàn nhiều nhất, nhiều means many / much
 • Đàn ông hay phụ nữ phàn nàn nhiều hơn?
  • Do men or women complain more?
 • Bạn phàn nàn về những điều gì?
  • What kinds of things do you complain about?
 • Lần cuối cùng bạn phàn nàn về điều gì đó là khi nào?
  • When was the last time you complained about something?
 • Bạn đã bao giờ viết thư hoặc e-mail khiếu nại / phàn nàn chưa?
  • Have you ever written a letter or e-mail of complaint?
 • Bạn có thích phàn nàn không?
  • Do you like complaining?
 • Phong cách phàn nàn của bạn là gì - lịch sự hay hung dữ?
  • What is your complaining style – polite or aggressive?
 • Bạn có thường xuyên phàn nàn về bản thân ở nơi công cộng?
  • How often do you complain to yourself in public?
 • Bạn có nghĩ rằng phàn nàn làm giảm căng thẳng không?
  • Do you think complaining relieves stress?
 • Bạn có thích xem người khác phàn nàn không?
  • Do you like watching other people complain?
 • Bạn đã bao giờ nhận được dịch vụ tốt hơn sau khi bạn phàn nàn chưa?
  • Have you ever got a better service after you’ve complained?
 • Tại sao mọi người có thể phàn nàn về bạn?
  •  Why might people complain about you?

I made this video for you to listen, both Northern and Southern accents: https://www.youtube.com/watch?v=7MzYbA_b8o4&t=26s
Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago
0 Replies
0 replies