[Learning English] How to talk about Travel (part 1)
 • to travel: đi du lịch, đi phượt
  • to travel around the country: đi du lịch vòng quanh đất nước
  • to travel around Vietnam: phượt xuyên Việt
 • I like to travel around the world: tôi thích đi du lịch vòng quanh thế giới
 • trip: chuyến đi
  • short trip: chuyến đi ngắn, chuyến đi ngắn ngày
  • a business trip: chuyến công tác
  • a five-minute trip by taxi: một chuyến đi 5 phút bằng taxi
 • vehicles: phương tiện đi lại:
  • taxi: xe taxi
  • train: tàu hỏa, xe lửa
  • plane: máy bay
  • flight: chuyến bay
  • ship: tàu
   • travel by ship: đi du lịch bằng tàu
  • boat: thuyền
   • travel by boat: đi du lịch bằng thuyền
  • travel on foot: đi bộ
 • journey: cuộc hành trình, chuyến đi
  • A long and difficult journey across the mountains: một cuộc hành trình dài và khó khăn trên các ngọn núi.
  • The journey takes 3 hours by plane or 28 hours by bus: chuyến đi mất 3 giờ bằng máy bay hoặc 28 giờ bằng xe buýt.
  • They went on a long train journey across India: họ đã trải qua một cuộc hành trình dài bằng xe lửa xuyên Ấn Độ.
 • adventure: cuộc phiêu lưu, sự thám hiểm, sự mạo hiểm
  • adventure travel: du lịch mạo hiểm
  • adventure holiday: chuyến đi phiêu lưu, chuyến phiêu lưu
 • traveller: người đi du lịch, khách du lịch
 • holiday: kỳ nghỉ
  • go on holiday: đi nghỉ mát, đi dã ngoại, đi chơi xa
 • tour: chuyến du lịch
  • a tour of America
  • package tour: chuyến du lịch trọn gói
  • tour operator: công ty lữ hành, công ty du lịch
 • abroad: nước ngoài
  • to go abroad: đi nước ngoài
Thanh nga
Thanh Nga
Posted over 2 years ago
0 Replies
0 replies