Learning English
I create this group to share everything about learning English.
2 members | join group
Topics
 • [Learning English] How to talk about Travel (part 1)

  Thanh nga
  Thanh Nga
  Posted 29 days ago
  0 Replies
  to travel: đi du lịch, đi phượt to travel around the country: đi du lịch vòng quanh đất nước to travel around Vietnam: phượt xuyên Việt I like to travel around the world: tôi thích đi du lịch vòng quanh thế giới trip: chuyến đi short trip: chuyến đi ngắn, chuyến đi ngắn ngày a business trip: chuyến công tác a five-minute trip by taxi: một chuyến đi 5 phút bằng taxi vehicles: phươn...